Kutsu Rakennustaiteen Seura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

 

Tervetuloa Rakennustaiteen Seuran syyskokoukseen, joka pidetään torstaina 14.12.2017 klo 17 vasta peruskorjatussa Dipolissa Otaniemessä (Otakaari 24, 02150 Espoo). Tilaisuus, jossa jaetaan myös perinteinen Erik Kråkström -puurakennuspalkinto, järjestetään Palaver-luentotilassa rakennuksen 1. kerroksessa.

Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Dipoli valmistui 1966 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan taloksi. Rakennus on sovitettu niin muodoiltaan kuin materiaaleiltaan mestarillisesti ympäröivään luontoon. Perinteisestä modernismista poikkeava ekspressiivisyys herätti Dipolin valmistumisen jälkeen kipakkaakin keskustelua, jossa esitettiin vahvoja mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Viime vuosikymmenet rakennus toimi kongressikeskuksena, ja lopulta ylioppilaskunta myi Dipolin Aalto-yliopistolle, jonka uudeksi päärakennukseksi se peruskorjattiin 2015-17 Arkkitehtitoimisto ALA:n suunnitelmien mukaan.

Tilaisuuden aluksi arkkitehti Kristo Vesikansa esittelee Dipolin historiaa, minkä jälkeen arkkitehti Samuli Woolston kertoo peruskorjaushankkeesta ja esittelee rakennuksen tiloja. Kierroksen jälkeen palataan takaisin luentosaliin puurakennuspalkinnon jakotilaisuuteen. Lopuksi pidetää varsinainen syyskokous.

Dipoliin on helppo tulla julkisilla kulkuneuvoilla. Esim. Helsingin keskustasta Otaniemeen pääsee helpoiten metrolla, Aalto-yliopiston uudelta metroasemalta matkaa kertyy Dipoliin n. 600 metriä. Paikalle voi saapua myös erinäisillä busseilla, Alvar Aallon puiston bussipysäkiltä on Dipoliin 300 metrin kävely.

Kuva: Simo Rista / MFA

Kuva: Simo Rista / MFA

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä sen yhteydessä sääntöjen 5 §:ssä mainittujen maksujen suuruudet, samoin kuin yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavat palkkiot.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tulevaa tilikautta varten
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 ovat luettavissa tästä linkistä.

« Takaisin