Rakennustaiteen Seura ry on 25.11.2023 jakanut Erik Kråkström -puurakennuspalkinnon Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy:lle Kulttuuritalo Moniossa Tuusulassa. Aarre Oy:n suunnittelemat ja rakennuttamat Honkasuon Aarreaitat Helsingissä edustavat kestävää ja perinteisin menetelmin toteutettua nykyarkkitehtuuria. Edesmenneen arkkitehti Kråkströmin nimeä kantava tunnustus annetaan erityisistä ansioista perinteisen puurakentamisen alalla. Palkintosumma on 3000 euroa.

Honkasuon Aarreaitat. Kuva: Rakennusasiaintoimisto Aarre.

Honkasuon Aarreaitat. Kuva: Rakennusasiaintoimisto Aarre.

Nykyarkkitehtuuria kestävästi ja perinteisin menetelmin

Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy:n toteuttama Honkasuon Aarreaitat Pohjois-Helsingissä on erinomainen esimerkki siitä, miten perinteistä hirsirakennustaitoa voidaan soveltaa ekologisesti kestävässä nykyarkkitehtuurissa. Aarre Oy on vastannut kesällä 2023 valmistuneen rivitalon arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä rakennuttamisesta, mikä on antanut mahdollisuuden toteuttaa visio ilmastoystävällisestä rakentamisesta ilman kompromisseja.

Aarreaitat on rakennettu käsin veistetystä kotimaisesta massiivihirrestä. Hirsirunko toimii hiilivarastona, joten rakennuksen hiilikädenjälki on huomattavasti sen jalanjälkeä suurempi. Aarreaitoissa on käytetty muutenkin uusiutuvia ja kestäväksi tiedettyjä materiaaleja ja vikasietoista tekniikkaa. Asunnoissa on esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto, tuulettuva ullakko, ja väliseinät on savirapattu.

Yksinkertaisin rakentein on syntynyt konstailematonta arkkitehtuuria. Sen keskeisimpiä elementtejä ovat käsin veistetyt hirsiseinät, vaihtelevan kokoiset ikkunat, sisäänkäyntikatokset, räystäälliset harjakatot ja varaavien takkojen savupiiput. Ulkopuolelta hirsiseinät on maalattu perinteisillä keittomaaleilla, joiden hienostuneet sävyt tekevät kokonaisuudesta harmonisen, samalla kun asunnot erottuvat erillisinä yksiköinä.

Aarreaitoissa on kiinnitetty poikkeuksellista huomiota myös rakennusosien uusiokäyttöön. Esimerkiksi ulkovarastojen ikkunanpuitteet ja savupiippujen tiilet ovat peräisin jäännöseristä, ja asuntoja on mahdollista laajentaa parvikerroksilla. Kullakin asunnolla on lisäksi oma hirsirunkonsa, joka voidaan tarvittaessa siirtää uuteen paikkaan ja käyttöön.

Palkinnon historia

Professori, arkkitehti Erik Kråkström toivoi täyttäessään 80 vuotta vuonna 1999, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin tilille, josta muodostettaisiin Rakennustaiteen Seuran puurakennuspalkintorahasto. Kråkströmin kuoltua vuonna 2009 rahasto sai vielä lisäpääomaa, ja palkinto nimettiin uudelleen Erik Kråkström -puurakennuspalkinnoksi.

Palkinto myönnetään henkilölle tai työryhmälle, joka on paneutunut erityisesti perinteiseen puurakentamiseen. Täten se eroaa Puuinfon vuosittain jakamasta Puupalkinnosta, joka ammentaa koko puurakentamisen ajankohtaisesta kentästä ja osoittaa usein palkinnon puurakentamisen innovaatioille.

Ensimmäisen kerran Rakennustaiteen Seuran puurakennuspalkinto annettiin vuonna 2001 suomalaisen kansanrakentamisen dokumentoijalle ja tutkijalle, filosofian maisteri Alfred Kolehmaiselle.

Palkinnon saajan valitsee Rakennustaiteen Seuran johtokunta.

Lisätietoja ja lehdistökuvia seuran sihteeriltä osoitteesta rakennustaiteenseura@gmail.com.

Rakennustaiteen Seura

Kasarmikatu 24

00130 Helsinki

Tiedote pdf-muodossa (linkki)

« Takaisin