Kutsu Rakennustaiteen Seura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

 

Tervetuloa Rakennustaiteen Seuran syyskokoukseen, joka pidetään torstaina 13.12.2018 klo 18 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309. Ennen varsinaista kokousta MA (väit.) Laura Berger esittelee tuoretta väitöskirjaansa The Building that Disappeared. The Viipuri Library by Alvar Aalto.

Väitöksessään Berger tutkii Viipurin kirjaston elämää suunnitteluvaiheesta nykypäivään sekä kontekstia, johon rakennus syntyi. Kirjasto valmistui vuonna 1935 itäisen Suomen merkittävimpään kaupunkiin. Kuitenkin jo vuonna 1944 Viipuri ja osa Suomen Karjalaa liitettiin Neuvostoliittoon, ja vuodesta 1991 lähtien, Neuvostoliiton hajoamisen ja kylmän sodan jälkeen, kaupunkia on isännöinyt Venäjä. Tätä taustaa vasten on mahdollista hahmotella vastauksia kysymykseen, miksi Viipurin kirjasto on herättänyt lähes katkeamatonta kiinnostusta valmistumisestaan aina tähän päivään asti. Tutkimuksessa pohditaan kuinka on mahdollista, että yhteen rakennukseen liitetään useita, jopa ristiriitaisilta vaikuttavia merkityksiä. Analyysissa hyödynnetään antropologi Alfred Gellin muotoilemaa teoriaa, jonka avulla on mahdollista hahmotella monimutkaisempia näkökulmia koskien merkitysten rakentumista ja arkkitehtuurikohteiden arvottamista.

Tervetuloa!

Viipurin kirjasto. Kuva: G. Welin / MFA.

Viipurin kirjasto. Kuva: G. Welin / MFA.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja
menoarvio sekä sen yhteydessä sääntöjen 5 §:ssä mainittujen maksujen
suuruudet, samoin kuin yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavat palkkiot.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä uudet jäsenet erovuorossa
olevien tilalle
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tulevaa
tilikautta varten
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Toimintasuunnitelma luettavissa tästä ja talousarvio tästä.

« Takaisin