Kutsu Rakennustaiteen Seura ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

 

Rakennustaiteen Seuran kevätkokous pidetään to 25.4. Arkkitehtuurimuseossa (Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki). Tilaisuus alkaa klo 17 tutustumisella ajankohtaisiin näyttelyihin, joiden aiheina ovat Suur-Merijoen kartano ja toteutumaton Kansanteatteri. Näyttelyitä esittelevät amanuenssi Anna Autio ja arkistonhoitaja Elina Standertskjöld. Varsinainen kokous pidetään 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa esittelyjen jälkeen. Kokouksessa päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. Kahvitarjoilu.

Tilinpäätös on luettavissa tästä linkistä, ja toimintakertomusta voi tarkastella tästä. Molemmat asiakirjat ovat nähtävissä myös kokouksessa.

Terveuloa!

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Kokouksen päätös.

« Takaisin