Rakennustaiteen Seuran asioita hoitaa vuonna 2018 syyskokouksessa 14.12. valittu johtokunta, jonka puheenjohtajana jatkaa Timo Tuomi. Jäsenistä arkkitehti Netta Böök, erikoistutkija Jarkko Sinisalo ja arkkitehti Sari Viertiö jättivät paikkansa, ja uutena jäsenenä johtokunnassa aloittaa FM Hanna Hannus.

 
Rakennustaiteen Seuran johtokunta 2018:

FT Timo Tuomi, puheenjohtaja

Arkkit. Susanne Backas
Arkkit. Tiina Koskenniemi
Tutkija Kaarin Kurri
FM Hanna Hannus
FM Linda Leskinen
Arkkit. Mikko Mälkki
Arkkit. Markku Norvasuo
FT, tutkija Anna Ripatti
Arkkit. Kristo Vesikansa

Johtokunnan ulkopuoliset toimihenkilöt:

HuK Joona Rantasalo, sihteeri
Erik Sjöholm, taloudenhoitaja

« Takaisin