Rakennustaiteen Seura ry:n jakama Erik Kråkström -puurakennuspalkinto annettiin tänä vuonna hirsiyritys Hongoksen perustaja Hannes Hyvöselle. Palkintoon liittyy 3000 euron palkintosumma ja kunniakirja. Se luovutettiin Seuran syyskokouksen yhteydessä torstai-iltana 14.12. Espoon Otaniemessa Kongressikeskus Dipolin Palaver-kabinetissa.

Kuva: Tommi Taipale

Kuva: Tommi Taipale

Perinteinen hirrenveisto on taidemuoto

Työskenneltyään vuosia kuvittajana ja graafisena suunnittelijana Hannes Hyvönen opiskeli uuden ammatin hirsiveistäjänä. Mutta visuaalinen suunnittelu ei jäänyt ruudun eteen, vaan on jatkunut hirrenveistäjän arjessa. Jokainen perinteinen käsinveistetty hirsitalo on uniikki taideteos.

Hyvönen on Hirsitaito ry:n aktiivina pyrkinyt julkisuudessa nostamaan esiin hirsialaa ja käsinveistoa ja kertomaan hirsirakentamisen nykytilasta. Yhdistys julkisti vuonna 2015 perinteisen hirrenveiston uhanalaisesta tilanteesta Hyvösen laatiman julkilausuman, joka jaettiin eduskuntaankin. Lue julkilausuma tästä!

Hyvönen uskoo hirsirakentamisen mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa, mutta alalla on useita isoja haasteita, kuten ammatillisen koulutuksen puuttuminen, laatupuupula ja massiivipuulle epäreilut rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset. Jotta hirsiperinne säilyy ja kehittyy Suomessa, olisi näihin saatava parannus.

Uutta kysyntää perinteiselle hirrenveistolle on tuonut pyrkimys terveempään rakentamiseen. Leppävirralla toimivat Hongos kehittää terveen asumisen konseptia yhdessä Inarissa toimivan Ekoina Oy:n kanssa. Vaativien korjauskohteiden ohella Hongos on toteuttanut myös modernia arkkitehtuuria perinteisin menetelmin.

Tuomalla käsinveistetty hirsi kaupungintalolle, sairaalaan, kirjastoon tai lentokentälle hirsiperinne säilyy läsnä urbaaninkin ihmisen maailmassa. Hyvönen uskoo, että hirrestä on moneksi ja hirrenveiston tulevaisuus tarvitsee uutta luovaa yhteistyötä.

Eläköön hirsi!

Kuva: Tommi Taipale

Kuva: Tommi Taipale

Palkinnon historia

Professori, arkkitehti Erik Kråkströmin täyttäessä 80 vuotta v. 1999, hän toivoi, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin tilille, josta muodostettaisiin Rakennustaiteen Seuran puurakennuspalkinto-rahasto. Erik Kråkströmin kuoltua vuonna 2009 rahasto sai vielä lisäpääomaa ja palkinto nimettiin uudelleen muotoon Erik Kråkström -puurakennuspalkinto.

Palkinto myönnetään henkilölle tai työryhmälle, joka on paneutunut erityisesti perinteiseen puurakentamiseen. Täten se eroaa Puuinfon vuosittain jakamasta Puupalkinnosta, joka ammentaa koko puurakentamisen ajankohtaisesta kentästä ja osoittaa usein palkinnon puurakentamisen innovaatioille.
Ensimmäisen kerran rakennustaiteen Seuran puurakennuspalkinto annettiin v. 2001 suomalaisen kansanrakentamisen dokumentoijalle ja tutkijalle, filosofian maisteri Alfred Kolehmaiselle.

Palkinnon saajan valitsee Rakennustaiteen Seuran johtokunta.

« Takaisin